NYHEDER

Orientering om tider og steder efterår 2020 – Information about times and places autumn 2020

Det kan forekomme at vi justerer tider og adresser løbende efter afstandsforholdene. Det sker ud fra antal deltagere og størrelse af lokaler og muligheder for udluftning. Afstand er 2 m ved instrumenthold og 4m2 ved sang- og korsang.

It may happen that we adjust times and addresses continuously according to the distance conditions. This is done based on the number of participants and the size of the rooms and the possibilities for ventilation. Distance is 2 m for instrument teams and 4m2 for singing and choir singing.