NYHEDER

Debatarrangement “Lokale mangel og Online undervisning” Mandag d. 4. oktober kl. 18.00

  1. Debat “Lokale mangel og aflysninger” – 45 min.

Korskolen har fået aflyst 75 % af musiklokalerne i Københavns Kommune de sidste 5 år og det ser desværre ud til at denne tendens fortsætter. I stedet for at udvikle nye hold bruger vi tiden på at flytte rundt, leje kirker og kulturhuse, og dette er ikke bare tidskrævende, men også meget bekosteligt. Vi har ikke bare mistet mange elever men også flere lærere grundet de korte varsler hvormed vi bliver aflyst. Alle dialoger med kommunen er endt uden resultater, og der er ingen forståelse for hvad musikundervisning kræver af lokaler og inventar, og fjerner man et lokale er der ingen andre steder at finde.

  • Skal vi finde en anden kommune som giver os bedre muligheder?
  • Er der alternativer og hvordan kommer vi videre?
  • Kan vi fortsat overleve uden at tage fat om problemstillingen?

Pause – 15 min

  • Debat “Kan online undervisning erstatte fysisk undervisning?”– 60 min.
  • Hvilke elever kan undervises online ved brug af de nuværende værktøjer?
  • Udfordringer ved online undervisningen hvor bl.a. sang har begrænsninger?
  • Kan fremtidens teknologi mon gradvist løse dette, og hvordan?