Core-Voice Choir - Torsdage kl. 17.30 - 19.30 / Thursdays at 17.30 - 19.30
Vil du i kontakt med din personlige stemme? Udforske din musikalitet? Styrke din sangerkrop? Så er Core-Voice Choir noget for dig!

I Core-Voice Choir vil du lære at overgive dig til din musikalitet og (gen)finde din kernestemme. Gennem sjove improvisationsøvelser skabes et trygt rum til at udforske sin stemmes potentiale i. Vi vil udforske genrer og anderledes tonesprog fra forskellige steder i verden, som gør det muligt at forsvinde ind i musikken og sin stemmes unikke lyd. Du vil lære, hvordan man opbygger og vedligeholder en sund sangerkrop, som ligger grobund for kernestemmen.

Kom og udforsk dit sangerpotentiale! Korleder er Signe Rasmussen.

Do wanna connect with your natural voice? Explore your musicality? Strengthen your singer-body? Then Core-Voice Choir is the choir for you!

In Core-Voice Choir you’ll learn to surrender to your musical intuition and find your core-voice. Through fun improvisation exercises we will create a safe space where you can explore the potential of your voice. We will explore genres and different soundscapes from all over the world which will allow you to disappear into the music and the unique sound of your voice. You will learn how to build and maintain a healthy singer-body which is the foundation of a strong core-voice.

Come and let the music flow! Signe Rasmussen leads Core-Voice Choir.

Tilmelding foregår via e-mail (klik her)

PRISER – EFTERÅRS SÆSON 2019 / PRICES - AUTUMN SEASON 2019
Sæsonen starter d. 26. september og slutter d. 19. december – i alt 24 lektioner.

Der er gratis prøvedage d. 26. september og d. 3. oktober, hvor d. 3. oktober ligeledes afholdes audition om optagelse i koret.

Pris kr. 844,-
– eller kr. 700,- for ledige/pensionister/efterlønsmodtagere/studerende og rabatprisen gælder kun for personer der bor på Frederiksberg eller i Københavns Kommune. Dokumentation herfor skal medbringes som kopi.

Indbetaling: Nordea reg.nr. 5501 – kontonr. 3496 843 788.

The season starts on September 26 and ends on December 19 – a total of 24 lessons.

There are free trial days on September 26 and October 3, on October 3, there is audition for admission to the choir.

Prices in autumn season 2019: kr. 884,-
– or kr. 700,- for unemployed/ pensioners/early retirement/students. Discount prices are only valid for persons living in Copenhagen municipality after presenting documentation.

Payment: Nordea reg.nr. 5501 – kontonr. 3496 843 788.

Tilmelding foregår via e-mail (klik her)

Sted og tidspunkt / Time and place
Nyboder Skole, Musikrum 1, Øster Voldgade 15, 1350 København K.

Torsdage KL. 17.30 – 19.30
Thursdays at 17.30 – 19.30

Tilmelding foregår via e-mail/Sign up via e-mail (click here)
(klik her)